Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 491) na podstawie art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2014 poz. 243) Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364 z siedzibą w Łodzi ul. Andrzeja Sacharowa 16 zapewnia udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

W Biurze Obsługi Klienta zapewniamy obsługę osób niepełnosprawnych:

  • poniedziałek - środa w godzinach 10.00-17.00;
  • czwartek - piątek w godzinach 8.00-15.00,

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364 zapewni bezpłatny dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Osoba niesłysząca w celu skorzystania z usług tłumacza, proszona jest o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tego udogodnienia z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni, telefonicznie pod nr 422333000, za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@widzew.net, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.widzew.net/kontakt lub poprzez pełnomocnika w siedzibie operatora przy ul. Sacharowa 16 w Łodzi w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta. W przypadku zmiany terminu zawiadamiamy o tym osobę niepełnosprawną i wyznaczamy dogodny termin wizyty.

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364, na żądanie osoby niepełnosprawnej, niesłyszącej, niewidomej lub słabowidzącej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania udostępni sporządzone na nośniku elektronicznym, w formacie tekstowym, na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysłania pocztą elektroniczną w formacie tekstowym, (przy czym za teksty autentyczne uznaje się teksty w alfabecie łacińskim) dokumenty:

  • wzór Umowy Abonenckiej Stowarzyszenia Telewizji Kablowej TV SAT 364;
  • Regulamin Świadczenia Usług przez Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364;
  • Cennik Usług Stowarzyszenia Telewizji Kablowej TV SAT 364;
  • szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych.

Dokumenty powyższe dostępne są w formacie pliku tekstowego na stronie www.widzew.net/pomoc.

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364, na każde żądanie osoby niepełnosprawnej ruchowo, zapewnia możliwość podpisania umowy poza lokalem, przez wykwalifikowanego pracownika w dogodnie umówionym terminie.

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV SAT 364 przed realizacją udogodnienia ma prawo żądać okazania do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Jednocześnie informujemy, że nasza strona internetowa www.widzew.net jest dostosowana do wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.